Hodnotenie a kritériá.

Prosím použite tabuľku ktorú ste dostali ako prílohu v maily na hodnotenie, ktorá vám pomôže sa zorientovať.

Následne prosím vyberte z každej kategórie len tri fotografie a zhodnoťte ktorej by ste dali 5, ktorej 3 a ktorej 1 bod. Súčet bodov od všetkých porotcov určí výsledné poradie. Pošlite prosím všetkých 6 kategórií. V prípade rovnosti bodov na treťom miesťe prebehne ešte jedno kolo, ktoré určí postupujúcu fotografiu.

Hodnotenie mi prosím pošlite do mailu wpc@martinvrabko.com v tvare:

Názov Kategórie (Portrét)

Hodnotenie: (Číslo fotografie nájdete v názve v hornej lište alebo v mieste kde sa vpisuje adresa ako posledný údaj.
010 – 5 bodov
005 – 3 body
004 – 1 bod

Hodnotiace kritériá:
  • 25% Impact – celkový dojem z fotografie (“waw” faktor)
  • 25% Creativity – osobný prístup autora
  • 25% Technical Excellence – technická kvalita a prevedenie fotografie
  • 25% Composition – Kompozícia fotografie.

Prihlásené práce do WPC

Portrait

Portrait-010 Portrait-009 Portrait-008 Portrait-007 Portrait-006 Portrait-005 Portrait-004 Portrait-003 Portrait-002 Portrait-001

Wedding

Weddind-001 Weddind-008 Weddind-007 Weddind-006 Weddind-005 Weddind-004 Weddind-003 Weddind-002

Commercial (including advertising, architecture, industrial, fashion)

Commercial-006 Commercial-005 Commercial-004 Commercial-003 Commercial-002 Commercial-001

Illustrative / Digital art

Illustrative-001 Illustrative-006 Illustrative-005 Illustrative-004 Illustrative-003 Illustrative-002

Reportage / Photojournalistic

Reportage--005 Reportage--004 Reportage--003 Reportage--002 Reportage--001

Landscape

Landscape-005 Landscape-004 Landscape-003 Landscape-002 Landscape-001