logo

Autorská výstava APFSR v Tatranskej galérii

Tlačová správa
Tatranská galéria v Poprade

Názov výstavy: Autorská výstava fotografov APFSR
Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
Termín výstavy: 15.3. 2018 –15.4. 2018

Tatranská galéria 15. marca 2018 vo svojich priestoroch predstavila tvorbu slovenských fotografov združených v Asociácii profesionálnych fotografov Slovenskej republiky – APFSR.

Asociácia profesionálnych fotografov SR (APFSR) je občianske združenie založené 25. júna 2007 a združujúce profesionálnych a aktívnych fotografov. Cieľom APFSR je prezentácia slovenskej fotografickej tvorby a prehlbovanie záujmu verejnosti o tento druh umenia.

APFSR je členom v Európskej federácií profesionálnych fotografov – FEP, ktoré otvára možnosti prezentácie asociácie na európskej úrovni. Zároveň je to možnosť pre členov získať prestížny európsky certifikát QEP a Master QEP.

APFSR je profesijným združením osobností, pre ktorých je fotografické umenie poslaním a ktoré šíria dobré meno slovenskej fotografie doma a vo svete.
Vďaka úspechom v prestížnych zahraničných súťažiach sa slovenská fotografická tvorba stala uznávanou po celom svete. Kvalita prác a kretivita členov APFSR vysoko prekračuje rámec štandardov, ich tvorba je publikovaná v zahraničných médiách a práce vystavované v galériách po celom svete. Týmto APFSR a jej členovia šíria dobré meno Slovenska v zahraničí.

Fotografia má zázračnú schopnosť zvečniť krásu, ktorú stvorila príroda alebo človek. Častokrát nás dobrá fotografia privádza do úžasu a niečo sa v našom vnútri pohne.

Je to umenie zachytiť v pravý moment už nikdy neopakujúcu sa udalosť, prípadne emóciu. Ak do toho fotograf vloží aj svoje videnie sveta fotka ma zrazu neuveriteľnú výpovednú hodnotu.

Tatranská galéria je známou inštitúciou nielen na Slovensku ale aj vo svete. 15 rokov trvalo kým sa ju podarilo zrekonštruovať do súčasnej podoby a stálo to viac ako 2 milióny eur. Bývalá parná elektráreň sa tak stala multikultúrnym centrom, ktorý sa venuje prezentácii súčasného umenia a najmä vďaka pani riaditeľke Anne Ondrušekovej sa dnes môžeme tešiť z nielen z úžasnej atmosféry tejto dobovej budovy ale aj z toho, že galériu prepožičala Asociácii profesionálnych fotografov SR na to, aby sa mohli pochváliť svojou tvorbou a úspechmi, ktoré získali po celom svete.

Predsedom Asociácie profesionálnych fotografov je popradčan Martin Krystýnek.

Na tejto výstave svoju tvorbu predstavilo 25 profesionálnych fotografov ale so svojou tvorbou sa medzi nimi ocitol aj jeden amatér. Pre Asociáciu profesionálnych fotografov je však veľkou cťou, že svoje cestovateľské fotografie tu poskytol aj bývalý prezident SR pán Rudolf Schuster.

Martin Vrabko, MQEP
Jano Štovka, MQEP
Peter Svoboda, MQEP
Ivan Čaniga, MQEP
Peter Bagi, MQEP
Martin Krystýnek, QEP
Pavol Delej, QEP
Ján Hladík, QEP
Gabriel Lipták, QEP
Aňa Struhárova, QEP
Laco Struhár, QEP
Vlado Veverka, QEP
Vladimír Škuta, QEP
Dušan Beňo, QEP
Matej Michalík, EP
Martina Nemčeková, EP
Marek Hajkovský, EP
Vladimír Citriak, EP
Miqo Cash, EP
Dušan Holovej, EP
Katarína Grajcaríková, EP
Stano Mihalík
Michal Zahornacký
Peter Čakovský
Jana Kvaltínová
čestný hosť exprezident Rudolf Schuster

Výstava fotografií potrvá do 15. apríla. Tešíme sa na Vašu účasť.

-MK-

  • Share

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.