logo

FEP Board Meeting in Prague

FEP stretnutie v Prahe, November 2019, report

18. novembra 2019 bola zvolaná rada Federácie európskych profesionálnych fotografov pod vedením svojho prezidenta Trulsa Løtvedta  v Prahe v Českej republike. Cez víkend pred zasadnutím správnej rady FEP oslávil svoje 40. podujatie. Posudzovaním prešlo celkovo 32 žiadostí o QEP a 19 MQEP, výsledkom čoho bolo 18 nových fotografov QEP a 7 nových fotografov MQEP. Blahoželáme všetkým novým kvalifikovaným fotografom!

Schôdza generálnych riaditeľov
V piatok sa na stretnutí zišlo niekoľko generálnych riaditeľov členských združení FEP. Generálni riaditelia členských asociácií sa dohodli, že vytvoria 3 rozdielne pracovné skupiny, značku FEP, marketing FEP a autorské práva. Tieto pracovné skupiny budú pracovať na svojich vyhradených záležitostiach a budú podávať správy rade na jej nasledujúcich schôdzach.

Kalendár podujatí 2020
Potvrdili sa dátumy udalostí na rok 2020, a teda 22. marca sa uskutoční  Valnom zhromaždenie a výročné odovzdávanie cien  Fotograf roku 2020 v Ríme v Taliansku, 6. až 8. júna bude zasadanie správnej rady a hodnotenie ďaľších uchádzačov o titul QEP a MQEP  v Poprade a na Štrbskom Plese na Slovensku a nakoniec 14. až 16. novembra bude druhé posudzovanie a zasadnutie správnej rady v Antverpách v Belgicku.

Rozpočet 2020
Správna rada schválila predbežný rozpočet na rok 2020, ktorý sa má predložiť na Valnom zhromaždení v Ríme. Na VZ bude predstavený nový spôsob výpočtu členských poplatkov.

FEP Board Meeting in Prague, November 2019, report

The Federation of European Professional Photographers’ board convened under its President, Truls Løtvedt, on November 18, 2019 in Prague, Czech Republic. During the weekend before the Board meeting, the FEP celebrated its 40th judging event. The judging went through overall 32 QEP and 19 MQEP applications, which resulted in 18 new QEP and 7 new MQEP photographers. Once again, congratulations to all the newly qualified photographers!

CEO meeting
On Friday, preciding the judging, several CEOs of the FEP member associations got together in a meeting. The CEO form a formally unutilized skillset for the FEP, which will now be put into good use. The CEOs agreed to form 3 difference task forces, FEP Brand, FEP Marketing and Copyright. These task forces will work on their dedicated issues and report to the Board in its following meetings.

Event calendar 2020
The dates of 2020 events were confirmed, they are March 22 for the General Assembly and Annual Award ceremony in Rome, Italy, June 6-8 the next judging session and Board meeting in Poprad, Slovakia and finally November 14-16 for the second judging and Board meeting in Antwerp, Belgium. the next CEO meeting will also be held in Antwerp in connection of the judging weekend, but the exact weekend is yet to be established.

Budget 2020
The Board approved a preliminary budget for 2020 to be presented at the General Assembly in Rome. A new way of calculating membership fees will be presented at the GA.

  • Share

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.