logo

FEP extraordinary General Assembly

Mimoriadne valné zhromaždenie FEP

16. novembra 2020

Mimoriadne valné zhromaždenie sa uskutočnilo online, 16. novembra 2020. Počas tohto stretnutia bol schválený rozpočet na rok 2021. FEP chce v týchto zložitých časoch podporovať svoje členské združenia a členské príspevky sa na rok 2021 dočasne znížia o 25%.

V opačnom prípade sme pripravení na rok, ktorý bude „bežný“, podmienky umožňujúce uskutočnenie 2 porád kvalifikácie v roku 2021 (jún a november – december), ako aj každoročné slávnostné odovzdávanie cien. Niektoré z našich kvalifikácií prebiehajú online. Tieto zostali nedotknuté ani v roku 2020 a budú pokračovať normálne v roku 2021.

Ak bude pandémia COVID-19 stále predstavovať obmedzenia pre naše aktivity v roku 2021, budeme podľa toho reagovať.

Počas GA bol založený nový projekt pre autorské iniciatívy. O ďalšom vývoji projektu budeme informovať viac.

 

 

FEP extraordinary General Assembly, November 16

An extraordinary General Assembly was held online, on November 16, 2020. During this meeting, the budget for 2021 was approved. The FEP wants to support its member associations during these difficult times and the membership fees will be temporarily reduced by 25% for 2021.

Otherwise we are prepared to have a “business as usual” year, conditions allowing there will be 2 qualificafion judging sessions in 2021 (June and November-December) as well as the annual Awards gala. Some of our qualifications take place online, and these remained unaffected even in 2020 and will continue normally in 2021.

Should the COVID-19 pandemic still represent restrictions for our activities in 2021, we will then react accordingly.

During the GA, a new venture for copyright initiatives was set up, we will inform more about this once the project moves forward.

  • Share

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.