logo

FEP General Assembly 2020

Valné zhromaždenie FEP 2020

8.júna 2020

Valné zhromaždenie FEP 2020 sa konalo online 8. júna 2020. Na znak solidarity s členskými asociáciami počas COVID-19-krát sa VZ rozhodla ponechať členské príspevky asociáciám na úrovni roku 2019. Počas rokovania bola zvolený nový členovia predstavenstva  pre FEP.

Nové predstavenstvo tvoria títo ľudia: Jean-Felix Bernetel, Joao Carlos, Marie de Verdier Persson, Bernd Gassner, Tiina Haring, Friedrich Jansenberger, Martin Krystynek (predseda APFSR), Jeanette Larsen, Eugenio LiVolsi, Karen Massey a Jan Pohribny.Truls Lotvedt bude naďalej prezidentom. Externými audítormi pre rok 2020 budú Bent Nygaard Larsen a Willem van der Vlies.

Chceme poďakovať členom predchádzajúceho predstavenstva za prácu vykonanú v uplynulom roku a privítať nových členov na roky 2020 – 2022.

 

FEP General Assembly 2020

The FEP General Assembly 2020 was held online on June 8, 2020. As a sign of solidarity to the member associations during COVID-19 times, the GA decided to keep the membership fees for the associations at 2019 levels.

During the meeting, a new board was elected for the FEP. The new Board consists of the following people: Jean-Felix Bernetel, Joao Carlos, Marie de Verdier Persson, Bernd Gassner, Tiina Haring, Friedrich Jansenberger, Martin Krystynek, Jeanette Larsen, Eugenio LiVolsi, Karen Massey and Jan Pohribny. Truls Lotvedt will continue as the President.

The external auditors for 2020 will be Bent Nygaard Larsen and Willem van der Vlies.

We wish to express our gratitude for the members of the previous Board for their work over the past year and welcome the new Board for 2020-2022!

  • Share

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.