logo

Hladik

Ján Hladík

Narodil sa 5. Januára 1959 v Zohore na Záhorí

1974 – 1978 Stredná umeleckopriemyselná škola v Bratislave (odbory: výtvarná fotografia a grafika)
Člen umeleckej besedy slovenskej

Základom fotografického, maliarskeho a grafického diela Jána Hladíka je hľadanie jemu blízkych výrazových prostriedkov, ktoré sú vždy podriadené zobrazovanému motívu alebo téme. Každé dielo je originálom. Nekopíruje predchádzajúce formy. Takto autor oslobodzuje svoje dielo od akýchkoľvek klišé a prejavuje sa originálnym čitateľným rukopisom. Našiel vlastnú hranicu medzi fotografiou a grafikou, ktorej základom je fotografická snímka bez počítačovej deformácie. Používa kombináciu grafických štruktúr, kresebných alebo maliarskych foriem, ktoré umocňujú silu jeho diel. Teda uplatňovaním vlastnej výtvarnej techniky zachováva princíp fotografie, avšak vytvorený obraz je blízky maliarskym a grafickým technikám.

Jeho voľná tvorba sa odvíja od krásy detailu fauny a flóry, cez prírodné štruktúry – kameň, drevo, voda, les, lúka – kde merítko je relatívne voči celku. Objavuje akoby vnútorný stav (dušu) týchto fenoménov.

Nie nepodobných telu človeka (vonkajší výzor) a duše (vnútorný stav). Medituje o citoch a pocitoch aj tam, kde ich zdanlivo nečakáme. Pritom má záujem o vizualitu daného objektu. Hľadá na ňom aj v ňom vždy krásu, dobro a pozitívny obsah. Hľadá krásu a hodnotu obsahu, stopy človečenstva. Hovorím to práve preto, že by sa mohlo zdať, že v jeho fotografiách a fotografikách absentujú ľudia. Nie je tomu tak. Sú tu prítomní. Pod povrchom, v podstate snímaného. Tak ako on sám na fotografiách nie je osobne, ale v tvorivom prístupe. Svoj ľudský, výtvarný aj duchovný názor vyjadruje obrazom, jemu vlastným postupom.

Fotografia a grafika. Dve sestry jedných rodičov. Jedna staršia – grafika,   druhá mladšia – fotografia. Jedna druhú harmonicky dopĺňajú, prelínajú sa vo vyjadrovaní podstaty. Ján Hladík sa snaží, aby spolu nažívali v zhode, zmysluplnosti, kráse a napĺňaní svojho poslania rozdávať krásu pre radosť autora i nás všetkých.

Mgr. Fero Tomík, 2009

 

Svoju výtvarnú tvorbu z obdobia 2007–2011 Ján Hladík pomenúva rovnocenne: FotoGrafikou.

Oslovuje ho najmä tvaroslovie všadeprítomnej hmoty a bez ohľadu na jej skupenstvo sa mu stáva inšpirujúcou hodnotou na zaznamenanie. Vidí už bezmála hotovú krásu okom fotografa a grafika.

Výtvarná tvorba Jána Hladíka je zároveň (remeselne) poctivou fotografiou. Nenájdeme tu démona počítačovej vymoženosti ani len v náznaku. Autor pracuje s fotografiou, ale ctí si ju už vopred, ako grafiku. Od prvého okamihu myslí a komponuje ako grafik. Pomocou uvážených a cielených zásahov do fotografie sa prepracúva k originálu, ktorý sa nedá zopakovať. A hoci som náchylný ctiť si grafické (ortodoxné) remeslo – nevadí mi, že sa tak nestalo, pretože Hladíkove práce sú vo výslednom vizuálnom vnímaní bezmála takmer identické.

Fenomén všadeprítomnej hmoty je tu obnažený vo svojej nevyčerpateľnosti tvaroslovia, ktoré mi svojou asociatívnosťou núka priestor, aby som videl: staré a tajomné mapy, kde sú zakreslené zabudnuté ostrovy a územia, krajiny vyzdobené riekami, ryhami a líniami, bohaté prerastajúce štruktúry v rozmere všeobjímajúceho duchovna a aj zbožnosti.

Jánovi Hladíkovi počarovala všadeprítomná hmota, ktorá sa zrodila v hlbočine tisícročí a dnes už asi nezistíme, kto vytvaroval a vymodeloval tie nádherné sochy zo skál a húževnatej hliny. Nevieme, kto je autorom jej rozmanitých štruktúr a línií, ktoré nás nenechávajú na pokoji. Viem iba to, že každý deň kráčame po kráse.

Mgr. Vendelín Nerád, 2011

 

Profesionálnu dráhu grafického dizajnéra som začal v roku 1978 v Československej televízii Bratislava v zlatej ére jej výtvarného oddelenia. Vtedajšia technika TV záznamu obrazu dávala výtvarníkovi veľký priestor na kreatívnu tvorbu od televíznych titulkov až po monumentálne scénotvorné prvky. Dominantnou oblasťou v oblasti grafického designu bola od roku 1978 knižná tvorba, kde som využíval rovnocenne grafické alebo fotografické postupy. Na výtvarných úpravách kníh som spolupracoval s vydavateľstvami Šport, Tatran, Mladé letá, Slovenský spisovateľ (Revue svetovej literatúry), Alfa, Veda, SPN, Pravda, PROJEKT – Revue slovenskej architektúry, BIPS – Bratislavská informačná a propagačná služba, OLYMPIA (ČR) a iné. Po roku 1989 to bola najmä exkluzívna spolupráca s vydavateľstvom S-Aktuell. Pre vydavateľstvo som výtvarne upravil všetky tituly od roku 1994 až do zániku vydavateľstva v roku 1997 z dôvodu smrti majiteľky. Boli to významné tituly špičkových francúzskych vzdavateľstiev Gallimard, Bellfond, Acropole, Éditions Michel Lafon či amerického Dell Publishing, NY.

V rokoch 1990 a 1991 som pracoval ako výtvarný redaktor v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve. V roku 1996 som sa podieľal na založení vydavateľstva DAJAMA, pre ktoré som exkluzívne navrhoval dizajn publikácií a vytvoril nový vizuál najstaršieho časopisu na Slovensku – Krásy Slovenska.  V rôznych edičných tituloch som tu publikoval mnohé fotografie slovenskej krajiny.

Hlboký vzťah ku knihe vyústil do vlastného vydávania duchovných a filzofických titulov ale aj kníh v rodnom čistom záhoráckom dialekte.

Rád prijímam výzvy. Jednou takou bola ponuka spolupráce so Slovenskou televíziou a TV Markíza na výtvarných návrhoch a realizáciách scén zábavných TV programov.

Súbežne s knižnou grafikou sa venujem tvorbe firemných značiek, logotypov, návrhom a tvorbe marketingových produktov a nástrojov. Inteznívne sa venujem aj tvorbe mojej obľúbenej akcidenčnej grafiky.

Ján Hladík

 

Posledné významné samostatné výstavy

2013 Eckartsau (Rakúsko)

2012   Brno, Restaurace-galerie ERA

2010 Martin, Slovenské národné múzeum
Břeclav, Museum a galerie Břeclav (Česká republika),
Stupava, Dom kultúry

2009 Piešťany, Galéria Fontána, výstava k životnému jubileu
Bratislava, Zichyho palác

2008 Krasiczyn, zámok (Poľsko), súbežná výstava: Yuri Dojc (USA)
Krynica, centrálna hala 18. ekonomického fóra Krynica (Poľsko)
Gorlice, Dom Dušana Jurkoviča (Poľsko)
Malacky, Mestské centrum kultúry

2007 Varšava, Slovenský inštitút
Krakov, Poznaň, Rzesow, Kalisz, Nowy Sącz, Nowy Targ, Sanok, Jasło, galérie a kultúrne inštitúcie (Poľsko)
Malacky, Mestské centrum kultúry

2006 Stupava, Stupavská krčma, spol. sála
Angern, mestská výstavná hala (Rakúsko)

2004 Stupava, Kongresové centrum

2003 Stupava, Stupavská krčma, spol. sála
Mannersdorf, prehistorické múzeum (Rakúsko)
Zohor, Denný bar Margit – Galéria Ars Humana

2002 Leopoldsdorf, Caffegalerie Seunig (Rakúsko)
Jedenspeigen, vínny sklep (Rakúsko)

2001 Zohor, Denný bar Margit – Galéria Ars Humana

2000 Skalica, františkánsky kláštor
Zohor, Denný bar Margit  – Galéria Ars Humana

1998 Marchegg, zámok (Rakúsko)

 

Kolektívne výstavy od roku 1991

2011 Starý Smokovec, Hotel Grand, Ján Hladík a Jiří Netík

2010 Kúpele Smrdáky, Hore SVETLO, Jiří Netík, Martina Netíková, Ján Hladík

2006 Hollabrunn, GrenzArt Galerie (Rakúsko)  „Umenie bez hraníc”

2006 Břeclav, múzeum a synagóga (Česká republika) „Vinspirace/Vinspiration”

2005 Malacky, Mestské centrum kultúry „40 rokov ĽŠU v Malackách”

2004 Malacky, Mestské centrum kultúry „Matky, otcovia, dcéry, synovia – súzvuk generácií”

2002 Zohor,  Projekt HAUS ART, Gottfried LAF Wurm a Ján Hladík

Netypické miesta výstav a koncertov.

2000 Graz, Europazentrum (Rakúsko): Slovenská grafika

Zohor, Denný bar Margit – Galéria Ars Humana

Gottfried LAF Wurm (Rakúsko) a Ján Hladík

1999 Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Malacky, Mestské centrum

kultúry, Skalica, Záhorské múzeum, Niederweiden, zámok

(Rakúsko) „Z jednej a druhej strany”

Putovná výstava slovenských a rakúskych umelcov.

1999 Marchegg, zámok (Rakúsko): Slovenská grafika

1993 Marchegg, zámok (Rakúsko): František Hrtús a Ján Hladík

1991 Marchegg, zámok (Rakúsko): Stretnutie na hranici

 Dalšie foto na stiahnutie – klik.