logo

QEP/MQEP judging sessions will resume in 2021

Porotcovské zasadnutia QEP / MQEP

Porotcovské zasadnutia QEP / MQEP sa obnovia v roku 2021 Vzhľadom na prevládajúcu situáciu  COVID-19 sme museli urobiť ťažké rozhodnutie a zrušiť aj plánované novembrové zasadanie QEP / MQEP. Cestovné obmedzenia v Európe sa menia takmer denne, takže za týchto okolností nebolo možné zaviazať sa, že sa hodnotenie panelov bude konať v novembri.

Najbližšie dostupné QEP / MQEP teda bude na Slovensku v júni 2021. Pozývame všetkých fotografov, ktorí majú záujem, aby predložili svoje prihlášky na dané zasadnutie. Ak ste už žiadosť o reláciu v novembri 2020 odoslali, automaticky sa prenesie do nasledujúcej dostupnej relácie. Celý rok 2020 sa však nestratí, počas zvyšku roka budeme môcť online prevádzkovať kvalifikácie založené na internete (EP, EV a QEV). Ak teda máte záujem o získanie jednej z týchto kvalifikácií, ďalšie informácie o aplikáciách nájdete na našej webovej stránke.

QEP/MQEP judging sessions will resume in 2021

Due to the prevailing COVID-19 situation we have had to make the difficult decision of cancelling also the planned November QEP/MQEP judging session. Travel restrictions in Europe change nearly daily, so under these circumstances it was impossible to commit to having the judging session in November.

So the next available QEP/MQEP will be in Slovakia, in June 2021. We invite all interested photographers to submit their applications for that session. If you have already submitted an application for the November 2020 session, it will be automatically transferred to the next available session.

The whole year of 2020 is not lost though,  during the rest of the year we will be able to run the online based qualifications (EP, EV and QEV) normally. So if you are interested in achieving one of these qualifications, please refer to our website for further information on applications.

  • Share

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.