logo

World Photographic Cup

WPC logo - h

   All

World Photographic Cup 2016 – APFSR / ZSPP

Asociácia profesionálnych fotografov Slovenskej republiky (APFSR) a Združenie Slovenských profesionálnych fotografov (ZSPP) si vás dovoľujú prizvať k účasti na jedinečnej celosvetovej súťaži, – World Photographic Cup (WPC).

Ciele a zámery projektu:
 • projekt ponúka jedinečnú príležitosť zviditeľniť tak slovenskú fotografiu ako aj jednotlivých profesionálnych fotografov.
 • je to príležitosť na užšiu spoluprácu profesionálnych fotografov na domácej fotografickej scéne združených v asociáciách, ako aj jednotlivcov ktorí pôsobia ako profesionálni fotografi.
 • projekt taktiež ponúka možnosť vyzdvihnúť mladé talenty – profesionálnych fotografov, ktorí sú na začiatku kariéry ale kvalita ich prác je na reprezentačnej úrovni.

WPC organizuje Federation of European Photographers v spolupráci s Professional Photographers of America, Ázijské a Austrálska asociácia a koncept súťaže je postavený na hodnotení jednotlivých krajín v daných kategóriách. Krajinu v každej kategórii zastupujú traja autori s jednou fotografiou a celkový výsledok bude súčtom hodnotení všetkých autorov. Autor môže prispieť iba jednou fotografiou v danej kategórii, avšek môže mať svoje diela aj vo viacerých kategóriách.

Hlavná cena a ocenenia:
 • Zlatá, strieborná a bronzová medaila bude udelená prvému, druhému a tretiemu tímu podľa počtu získaných bodov.
 • Cenou „World Photographic Cup“ bude ocenená krajina z najväčším počtom bodov za prvých 10 miest v kategórii. 1 miesto získava 10 bodov a 10 miesto 1 bod. Súčet bodov všetkých finalistov určí celkového víťaza.
Kategórie:
 • Portrétna fotografia
 • Svadobná fotografia
 • Komerčná fotografia (reklamná, priemyselná, módna fotografia a fotografia architektúry.)
 • Ilustračná fotografia / voľná tvorba / Digital Art – (digital art – fotografia ktorá vznikla z dvoch alebo viacerých expozícií)
 • Reportáž / Fotožurnalistika
 • Krajina / Život v divočine
Termíny a priebeh registrácie, výberu prác a zostavenia tímu:
 • fotografiu pre danú kategóriu treba zaslať na email wpc@martinvrabko.com do 15 septembra 2015.
 • 27. až 30. September 2015 prihlásenie prác (upload) do súťaže.
 • V prípade záujmu o zúčastnenie sa na výbere do reprezentačného tímu Slovenských profesionálnych fotografov, prosím zašlite vaše práce na e-mail wpc@martinvrabko.com. Martin Vrabko je po dohode APFSR a ZSPP oficiálny reprezentant pre registráciu prác do projektu WPC.
Poplatok za účasť v súťaži.

Registrácia v súťaži je 350 Eur za krajinu. Tento poplatok sa prerozdelí medzi vybraných fotografov v tíme a bude splatný do 30.10. 2014 Pri obsadení všetkých kategórií je poplatok 20 Eur na jednu prihlásenú prácu. WPC je nezisková organizácia a všetky príspevku budú použité na organizáciu súťaže.

Porota a hodnotenie súťaže:

Porota súťaže je zostavená z 15 členov, z krajín ktoré sa zúčastňujú súťaže..

Hodnotenie bude prebiehať online cez špeciálne navrhnutý softvér. Hodnotiace kritériá budú nasledovné.

 • 25% Impact – celkový dojem z fotografie („waw“ faktor)
 • 25% Creativity – osobný prístup autora
 • 25% Technical Excellence – technická kvalita a prevedenie fotografie
 • 25% Composition – Kompozícia fotografie.
Podmienky účasti v súťaži.
 • zaslanie fotografií vo formáte max. 4 000 obrazových bodov – dlhšia strana fotografie
 • v kategórií Krajina / Život v divočine, budú akceptované iba fotografie ktoré vznikli jedinou expozíciou, teda neboli vyskladané z viacerých záberov.
 • v kategórií Reportáž / Fotožurnalistika, budú akceptované iba fotografie ktoré vznikli jedinou expozíciou, teda neboli vyskladané z viacerých záberov.
 • formát fotografie JPG – kompresia 10
 • farebný profil sRGB alebo Adobe 98
 • uhradenie poplatku v stanovenom termíne
Ďalšie užitočné informácie.

Oficiálna stránka WPC

Facebook

Výsledky a tlačová správa z minulého roka: